Tawaran Permohonan Pelupusan Tanah Kerajaan Secara Tender Ke Atas Tanah Seluas Lebih Kurang 4398.93 Meter Persegi Ke Atas Lot 3097, Seksyen U19, Mukim Sungai Buluh, Daerah Petaling.

​​​​​​​MS