TARIKH IKLAN : 30 OGOS 2023
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 29 SEPTEMBER 2023 (JUMAAT) 12.00 TENGAH HARI
Lokasi :  Medan Selera Jalan SS 19/6, 47500 Subang Jaya
Kadar Sewa Minimum:  RM 400.00
Tempoh Sewaan:  Tiga (3) Tahun.
Bilangan Gerai:  20 unit
Jenis Perniagaan:  Makanan / Minuman
Tarikh Tutup Permohonan:  29 September 2023 (Jumaat) (Sebelum 12.00 tengahari)
TERMA DAN SYARAT :
1Keutamaan permohonan kepada anak Selangor dan individu yang bermastautin di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya.
2Pemohon hanya dibenarkan mengemukakan 1 (satu) permohonan sahaja.
3Dokumen yang tidak lengkap akan DITOLAK
4

Pemohon diminta untuk melihat sendiri lokasi yang dimohon dan menu yang dicadangkan perlu berlainan dengan menu sedia ada.

5

Dokumen yang diperlukan :
- 1 salinan kad pengenalan pemohon dan salinan bil utiliti
- 1 gambar ukuran passport
- Salinan Kursus Makanan dan Sijil Suntikan Typhoid (jika ada)

6Borang  permohonan  boleh diperolehi di QR Code yang tertera. Pemohon diminta untuk mengisi kadar sewaan yang ditawarkan yang tidak boleh kurang daripada kadar sewa minimum yang ditetapkan.
7

Keutamaan permohonan kepada pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap / mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan Jenis Perniagaan yang dimohon.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 29 SEPTEMBER 2023 (JUMAAT) JAM 12.00 TENGAHARI.

Borang permohonan yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tender Jabatan Khidmat Pengurusan, Aras 2, Ibu Pejabat, Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sampul surat hendaklah dialamatkan kepada :

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

  Pengarah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya, Persiaran Perpaduan USJ 5
47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
SEBARANG PERTANYAAN SILA HUBUNGI:
03 – 8026 3117
03 – 8026 4337
03 – 8026 4341
MS