TAWARAN PENYEWAAN BAGI PEMASANGAN PAPAN IKLAN DUA (2) MUKAAN DI ATAS JEJANTAS PEJALAN KAKI YANG MELINTASI JALAN TUJUAN BERHAMPIRAN JALAN USJ 4/1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN  


i.Jenis Tapak:

Struktur Iklan di Jejantas Pejalan Kaki (2 Mukaan)

ii.Lokasi:Di  Atas  Jejantas  Pejalan  Kaki  Yang  Melintasi  Jalan  Tujuan Berhampiran Jalan USJ 4/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
iii.Tempoh Sewaan:Tiga (3) Tahun
iv.Tarikh Tutup Permohonan
:10 Oktober 2023 (Selasa) jam 12.30 tengahari

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN :

i. Pemohon perlu sertakan maklumat dan dokumen seperti berikut :
- Borang Tawaran Penyewaan
- Profil Syarikat
- Sijil Pendaftaran SSM dan lain-lain dokumen yang berkaitan.
ii. Pemohon perlu mematuhi syarat-syarat di dalam GARIS PANDUAN PERANCANGAN PAPAN IKLAN LUARAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA BIL. 3/2023 (MUAT TURUN DI QR CODE) sebelum menghantar permohonan.
iii.Sebarang cadangan yang tidak mematuhi Garis Panduan akan DITOLAK dengan serta merta.
iv.

Garis Panduan dan Borang Tawaran Penyewaan boleh diperolehi di QR Code yang tertera.


v.

Borang permohonan dan butiran syarikat yang lengkap perlu dimasukkan di dalam sampul surat dan dimasukkan di dalam Peti Tender Jabatan Khidmat Pengurusan, Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya. Sampul surat hendaklah dialamatkan kepada :-

       
Peti Sebut Harga
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
Aras 2, Majlis Bandaraya Subang Jaya
Persiaran Perpaduan, USJ 5
47610 UEP Subang Jaya
Selangor Darul Ehsan


SEBARANG PERTANYAAN,
SILA HUBUNGI:
03-80264404 
03-80264020


MS