MS

Taman Permainan

Taman Permainan
Pembersihan taman permainan dilakukan setiap hari
Mencakar sampah / daun dalam kawasan taman
Mengangkat sampah dari semua tong sampah yang ada dalam kawasan taman permainan
Meletakkan plastik kuning di dalam tong sampah taman
Kontraktor hendaklah memastikan kawasan taman permainan sentiasa dalam keadaan bersih dan selamat
Rumput dipotong dua kali sebulan sama seperti jadual potongan rumput.

Jadual Pembersihan Taman
Aktiviti / Jenis Pembersihan
Kekerapan
Menyapu dan mencakar sampah
Setiap Hari
Mengangkat sampah tong taman
Setiap Hari
Potong rumput
2 Kali Sebulan
Cuci longkang
2 Kali Sebulan
Total votes: 0