Siapakah yang sepatutnya menandatangani/ mengesahkan minit mesyuarat agung tahunan?
Pengerusi mesyuarat agung.

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS