SUBANG JAYA SMART VIBRANT COMMUNITY GRANTS – (SJSVCG) ) BAGI TAHUN 2023

1.0 TUJUAN

Garis Panduan ini bertujuan membantu pemohon mengemukakan permohonan bagi Geran Komuniti (Subang Jaya Smart Vibrant Community Grants). Panduan ini merangkumi perkara berikut: -

a. Pengenalan geran
b. Nama dan Bidang Berkaitan
c. Kelayakan dan Kriteria permohonan
d. Kriteria Penilaian
e. Urus setia Geran Komuniti Untuk Subang Jaya Smart Vibrant Community Grants (SJSV- Community Grants).


2.0 PENGENALAN :

Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ) secara rasminya melancarkan Geran Komuniti Subang Jaya Smart Vibrant atau juga dikenali sebagai SJSV-Community Grants pada tahun 2023. MBSJ melalui Belanjawan Tahun 2023 telah memperuntukkan RM 3 juta di dalam bentuk peruntukan geran komuniti bagi mana-mana organisasi / NGO / persatuan penduduk / institusi pendidikan untuk memohon peruntukan bagi pelaksanaan projek, aktiviti atau inisiatif kemasyarakatan mengikut pilihan dan cadangan mereka yang akan membantu meningkatkan prestasi dalam bidang 6 kriteria utama Subang Jaya Smart Vibrant.

MBSJ turut menetapkan geran yang diberikan boleh berkonsepkan projek/inisiatif berbentuk CEPA (communication, education and public awareness), perkhidmatan, kajian dan penyelidikan serta jaringan (networking).


3.0 OBJEKTIF:

Objektif penyediaan geran adalah untuk menjemput organisasi di peringkat masyarakat untuk merancang dan melaksanakan projek/inisiatif yang akan membantu MBSJ meningkatkan prestasi dalam 6 kriteria Subang Jaya Smart Vibrant yang telah ditetapkan menerusi konsep penyertaan masyarakat, rakan sinergi dan inklusif ke arah Subang Jaya Bandar Mampan. Pelaksanaan elemen SDG ‘Sustainable Development Goals’ adalah perkara penting yang perlu dilibatkan di dalam pelaksanaan projek atau aktiviti melalui permohonan geran komuniti ini


Garis Panduan Geran Komuniti SJSV Tahun 2023

Klik di pautan untuk muat turun Garis Panduan Geran Komuniti SJSV Tahun 2023

atau Scan QR Code di bawah :


Borang Permohonan Geran Komuniti SJ City Council Tahun 2023

Klik di pautan untuk muat turun Borang Permohonan Geran Komuniti SJ City Council Tahun 2023

atau Scan QR Code di bawah :


MS