Siapakah yang perlu menyediakan minit mesyuarat agung?
Pencatat minit yang dilantik semasa mesyuarat agung.

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS