MS

Dengan ini dimaklumkan bahawa kenderaan-kenderaan buruk seperti yang disenaraikan di bawah ini telah ditunda ke depoh kereta buruk oleh MPSJ. Pemilik kenderaan diminta menghubungi pihak Majlis di talian 03- 80681240 atau datang terus ke Pejabat Cawangan Puchong, Jalan Utama 2/5, Taman Perindustrian Maju Jaya Batu 14, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan. Tuan punya kenderaan tersebut dikehendaki menuntut kenderaan-kenderaan berkenaan dan menjelaskan semua bayaran kos tunda dan penyimpanan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis ini di mana selepas tamat tempoh, kenderaan-kenderaan tersebut akan dilupuskan. Tuan punya kenderaan juga adalah dikehendaki membawa bersama-sama kad pendaftaran atau lain-lain dokumen yang sah sebagai bukti bahawa kenderaan-kenderaan tersebut adalah milik masing-masing. Senarai kenderaan adalah seperti berikut:

BIL

NO. PENDAFTARAN

JENIS

BIL

 NO.PENDAFTARAN 

JENIS

1.           

BJH 4484

PROTON WIRA

109.       

WKY 9069

PERODUA KEMBARA

2.           

WQP 9779

NAZA RIA

110.         

WBP 5133

PROTON SAGA

3.           

BEQ 3488

PROTON SAGA

111.         

WKT 1915

PROTON ISWARA

4.           

MBL 419

PROTON SAVY

112.         

WTB 216

PROTON PERSONA

5.           

ACL 965

PROTON WIRA

113.         

BDV 1697

NISSAN SUNNY

6.           

WRB 3911

KIA SEPHIA

114.         

WDY 7593

DAIHATSU HIJECT

7.           

JKK 1909

PROTON GEN2

115.         

DAB 9117

PROTON WIRA

8.           

BCL 1117

DAIHATSU CHARADE

116.         

WQG 7067

KIA SEPHIA

9.           

BDU 955

DAIHATSU DELTA

117.         

BEM 7887

ERODUA  KANCIL

10.          

BDV 9485

FORD LASER

118.         

WKA 6327

PERODUA  KANCIL

11.          

WCB 7950

NISSAN SUNNY

119.         

WCD 1863

NISSAN

12.          

PGG 7964

PROTON ISWARA

120.         

WHH 6468

PROTON WIRA

13.          

WFR 6685

PROTON TIARA

121.         

WKA 5617

PROTON WIRA

14.          

MN 7576

TOYOTA COROLLA

122.         

AEY 7313

PROTON WIRA

15.          

WBU 6826

PROTON SAGA

123.         

KAU 9039

PROTON SAGA

16.          

WCW 6164

FORD LASER

124.         

BFF 1476

PROTON TIARA

17.          

WSV 7179

FORD FOCUS GHIA

125.         

BFY 9357

ATOS

18.          

BCQ 4689

JAGUAR

126.         

NBB 4401

P.SAGA

19.          

PAR 282

NISSAN SUNNY

127.         

BDE 7432

MITSUBISHI

20.          

WLF 6106

PROTON WIRA

128.         

WDM 9006

PROTON SAGA

21.          

BMH 5423

PERODUA VIVA

129.         

BEC 9282

TOYOTA CYNOS 

22.          

CAM 7655

PROTON SAGA

130.         

BDP 3810

MAZDA

23.          

WJQ 4558

PROTON ISWARA

131.         

ADF 1780

PROTON WIRA

24.          

ADX 5933

PROTON WIRA

132.         

BBC 1739

TOYOTA COROLLA

25.          

BFP 9676

PROTON SAGA

133.         

WGM 1578

CITROEN

26.          

SATRIA 748

PROTON SATRIA

134.         

WAW 1717

NISSAN FAIRLADY

27.          

WPC 2082

NAZA SUTERA

135.         

NAN 6292

PROTON WIRA

28.          

WFP 2374

PROTON SAGA

136.         

ACB 1929

FORD LASER

29.          

BDS 1246

PROTON SAGA

137.         

WHM 1739

PROTON WIRA

30.          

WEJ 7455

PERODUA KANCIL

138.         

WCF 3825

PROTON SAGA

31.          

WAJ 7624

MITSUBISHI

139.         

WCR 6666

NISSAN XTRAIL

32.          

WAW 2026

HONDA PRELUDE

140.         

BHF 9880

PROTON GEN2

33.          

BGU 9777

PERODUA RUSA

141.         

WGS 9243

PROTON SAGA

34.          

CAE 2398

PROTON

142.         

 ADX 3269

PROTON SATRIA

35.          

WFH 7485

MAZDA

143.         

WEE 2634

PROTON SAGA

36.          

WQE 1513

NAZA SUTERA

144.         

WGP 7109

PERODUA KEMBARA

37.          

WHS 3458

PROTON SAGA

145.         

AAR 5656

TOYOTA COROLLA

38.          

WUC 4757

PROTON SAGA

146.         

DAD 892

PROTON SATRIA

39.          

BCV 5067

NISSAN SUNNY

147.         

WPF 9278

PROTON SAVVY

40.          

WFF 1653

PERODUA RUSA

148.         

CBF 7692

PROTON WIRA

41.          

PFQ 5252

HYUNDAI

149.         

BJB 5909

PERODUA  KELISA

42.          

WHG 5789

P.ISWARA

150.         

WEE 580

NISSAN

43.          

WGM 3761

PROTON ISWARA

151.         

ABT 5115

HONDA ACCORD

44.          

BFF 6911

PROTON SATRIA

152.         

WDK 9525

BMW

45.          

WME 7204

NISSAN VANETTE

153.         

BDG 8126

PROTON SAGA

46.          

WDP 6354

NISSAN SUNNY

154.         

PFG 9003

 MITSUBISHI

47.          

 WCS 2775

TOYOTA LITEACE

155.         

JCJ 7227

PROTON SAGA

48.          

CAA 8522

PROTON SAGA

156.         

BFN 691

PROTON SAGA

49.          

ABP 7515

PROTON SAGA

157.         

WCL 5289

PROTON SAGA

50.          

ABW 5788

FORD LASER

158.         

WLM 8829

HYUNDAI ACCENT

51.          

WDC 9812

FORD TELSTAR

159.         

WEM 1812

NISSAN SUNNY

52.          

BHF 4020

PROTON ISWARA

160.         

BEM 2528

PEUGEOT

53.          

WHS 5685

PROTON SAGA

161.         

AAJ 1452

TOYOTA COROLLA

54.          

 WKU 8766

PROTON WIRA

162.         

WFX 1433

MERCEDES BENZZ

55.          

BEA 6452

PROTON SAGA

163.         

BKP 5738

PROTON PERSONA

56.          

WFW 1466

PERODUA KANCIL

164.         

WHQ 8455

PROTON PERDANA

57.          

BCC 6168

MERCEDES BENZ

165.         

WGY 5901

PERODUA  KANCIL

58.          

WMN 6788

NAZA RIA

166.         

BJT 2170

KIA PREGGO

59.          

BDX 4892

FORD LASER

167.         

WFY 3011

NISSAN VANETTE

60.          

JCV 1238

PROTON SAGA

168.         

WHB 5235

PROTON SAGA

61.          

WEV 6645

NISSAN 

169.         

WKV 2575

KIA SPECTRA

62.          

KS 7797 Q

PROTON SAGA

170.         

WDS 466

PROTON SAGA

63.          

AEK 294

PROTON SATRIA

171.         

WBN 1042

NISSAN SUNNY

64.          

WMC 2555

PROTON PERDANA

172.         

BEP 7053

PROTON WIRA

65.          

WFY 5148

PROTON SAGA

173.         

WDJ 6531

MITSUBISHI

66.          

WBQ 9771

PROTON SAGA

174.         

WEX 6353

SAAB

67.          

WHA 6609

TOYOTA CAMRY

175.         

JBN 8772

NISSAN SUNNY

68.          

PBK 9669

PROTON SAGA

176.         

BBG 8642

TOYOTA CORONA

69.          

WVD 9045

PROTON WIRA

177.         

WDV 9008

HONDA ACCORD

70.          

BGF 2415

PERODUA  KANCIL

178.         

WAT 5526

VOLVO

71.          

WBB 299

TOYOTA COROLLA

179.         

PAM 4641

VOLVO

72.          

JDM 7254

PROTON ISWARA

180.         

WD 6222

MERCEDES BENZ

73.          

WED 343

PROTON WIRA

181.         

WHW 2439

PERODUA KANCIL

74.          

ACC 7563

 MITISUBISHI

182.         

WDW 9169

PROTON SAGA

75.          

WFW 1908

TOYOTA CAMRY

183.         

BFB 1972

SUZUKI

76.          

WGP 6607

PROTON SAGA

184.         

MQ 4967

SUZUKI

77.          

WNU 5516

HONDA CIVIC

185.         

NY 3790

SUZUKI

78.          

MAY 586

DAIHATSU CHARADE

186.         

NAD 5790

YAMAHA

79.          

WJH 2317

PROTON ISWARA

187.         

BGG 3865

SUZUKI

80.          

WA 6130 V

MERCEDES BENZ

188.         

WTM 8584

DEMAK

81.          

ABR 700

PROTON SAGA

189.         

WCW 175

YAMAHA

82.          

BDM 8879

TOYOTA COROLLA

190.         

BDS 7769

HONDA

83.          

ABY 6822

TOYOTA COROLLA

191.         

WCW 6908

YAMAHA

84.          

WBE 4991

FORD LASER

192.         

WET 3334

KAWASAKI

85.          

WDY 157

PERODUA KANCIL

193.         

WQE 7854

MANTIZZ 125

86.          

WBV 7953

PROTON SAGA

194.         

BDW 6029

KAWASAKI

87.          

BCQ 7682

PROTON SAGA

195.         

WBU 4763

SUZUKI

88.          

BDT 484

FORD LASER

196.         

BJG 5890

HONDA WAVE

89.          

ABW 4531

NISSAN SUNNY

197.         

PGF 8671

MODENAS

90.          

BDF 94

FORD LASER

198.         

WGK 5217

SUZUKI

91.          

WCA 5352

NISSAN BLUBIRD

199.         

BGN 8495

MODENAS

92.          

WDM 973

PROTON SAGA

200.         

WUY 4578

NIMOTO

93.          

PUTRAJAYA 8101

PROTON ISWARA

201.         

BFQ 3058

YAMAHA

94.          

SL 6548 A

PROTON SAGA

202.         

PCC 9966

KAWASAKI

95.          

BES 8711

PEUGEOT

203.         

WTV 1783

MOSKITO

96.          

WHG 8575

PROTON WIRA

204.         

W 5396 C

HONDA

97.          

BES 2147

PROTON WIRA

205.         

WPQ 6044

COMEL

98.          

WNH 5944

PROTON SAVVY

206.         

WBR 7320

SUZUKI

99.          

WCE 659

NISSAN VANETTE

207.         

WQB 3076

HONDA WAVE

100.         

BFS 9085

PROTON SAGA

208.         

KAE 6801

HONDA

101.         

BCM 5927

TOYOTA COROLLA

209.         

PEM 4584

MODENAS

102.         

WCJ 9003

HONDA ACCORD

210.         

MAG 7740

SUZUKI

103.         

BDT 5050

VOLVO

211.         

KT 2728

SUZUKI

104.         

WER 9009

BMW

212.         

WDL 7068

YAMAHA

105.         

WHB 1066

PERODUA KEMBARA

213.         

BEW 4064

YAMAHA

106.         

WMQ 8716

PROTON WIRA

214.         

WDW 5137

YAMAHA

107.         

WGL 8047

PROTON WIRA

215.         

BFN 5408

SUZUKI

108.         

AEM 5577

PROTON WIRA

216.         

BFM 3782

MODENAS KRISS


Total votes: 0