TARIKH IKLAN : 11 OGOS 2020
TARIKH TUTUP PETI : 24 OGOS 2020 12.00 TENGAH HARI
 

PELAWAAN PENJUALAN SECARA PUKAL (TENDER) BARANG-BARANG RAMPASAN/ SITAAN RESTORAN, PENJAJA, HALANGAN, CYBER CAFE DAN RUMAH URUT JABATAN PENGUATKUASAAN MPSJ BIL.1/2020 

Salam sejahtera dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2.    Pihak tuan/puan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi kerja-kerja yang tersebut di atas seperti di lampiran.  Sesi melihat kenderaan akan diadakan pada ketetapan berikut :

 
2.1 Tarikh Lawatan Tapak : 18 Ogos 2020 (Selasa)
2.2 Masa : 10.00 pagi  * Pihak Majlis tidak akan melayani mana-mana syarikat yang hadir tidak mengikut masa yang telah ditetapkan.
2.3 Lokasi Pertama (Berkumpul)  : Depoh Tunda Puchong Utama, 
Pejabat Cawangan Puchong, Jalan Utama 2/5, Taman
Perindustrian Maju Jaya Batu 14, 47100     
Puchong, Selangor 
(Belakang Petron Puchong Utama)
2.4 Lokasi Kedua : Stor Barang Rampasan Penguatkuasa,
Jalan TP 2, Taman Perindustrian UEP, 
47600 Subang Jaya, Selangor

3.    Syarat-syarat dan peraturan yang pihak Majlis telah tetapkan adalah seperti berikut :
 

i.  Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaannya semasa dilihat (as-is-where-is basis).
ii.  MPSJ tidak bertanggungjawab ke atas aset yang dijual jika berlaku kecurian, kehilangan atau sebaliknya.
iii. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.
iv. Pembeli tidak dibenarkan melerai, menanggal atau apa-apa kegiatan memproses mengambil aset yang dilupuskan di dalam dan berhampiran kawasan depoh.
v. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh surat tawaran dikeluarkan. dikeluarkan. Sekiranya selepas tempoh tersebut, tiada maklum balas daripada pihak syarikat secara bertulis/emel, pihak syarikat  boleh disenarai hitamkan daripada sebarang perolehan di MPSJ.
vi. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh tujuh (7) hari selepas pembayaran penuh dijelaskan.

4.    Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tuan/puan berminat untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut di atas, sila kemukakan dokumen berikut : 
 

i. Sebut harga bagi kerja-kerja tersebut
ii. Salinan sijil SSM
iii. Salinan sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan kod bidang : 221901 - Membeli Barang Lusuh (Tanpa Permit) Atau 221902 - Membeli Barang Lusuh (Perlu Permit).
iv. Profil syarikat
v.  Permit Polis
vi. Surat Akuan Pembida (Lampiran F) Klik untuk muat turun.

5.    Semua dokumen yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam ;

        Peti Sebut Harga
        Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 2,
        Majlis Perbandaran Subang Jaya,
        Persiaran Perpaduan, USJ 5, 47610 Subang Jaya,
        Selangor

TARIKH TUTUP PETI : 24 OGOS 2020, ISNIN,12.00 TENGAH HARI

MUAT TURUN SURAT AKAUN PEMBIDA (LAMPIRAN F) 


Bil.

Jenis Barang

Kuantiti

Stor Penempatan

1.

Stall stainless

10

  Depoh Tunda Puchong Utama

2.

Stall besi

13

3.

Stall kayu

15

4.

Kerusi

1597

5.

Meja

420

6.

Payung

36

7.

Khemah

60

8.

Tong gas

19

9.

Dapur

9

10.

Basikal

20

11.

Tilam

423

Stor Barang Rampasan Penguatkuasa Taman Perindustrian, TP 2

12.

Bantal

200

13.

Tuala

50

14.

Sofa

6

15.

Meja

110

16.

Kerusi

220

17.

Payung

20

18.

Khemah

20

19.

Stall

9

20.

Dapur

4

21.

Meja

67

22.

Kerusi

451

23.

Stall

8

24.

Tong gas

15

25.

Khemah

20

26.

Payung

22

27.

Dacing

12

28.

Katil

23

29.

Sangkar kelapa

4

JUMLAH KESELURUHAN = 3883

MS