FAQ COB - Masalah sampah longgok di kawasan pangsapuri


Masalah sampah longgok di kawasan pangsapuri

   Alam Flora hanya mengutip sampah DOMESTIK sahaja. Sampah PUKAL adalah di tanggungjawap pihak pengurusan/JMB/MC. Pengadu dinasihatkan untuk membuat aduan di pejabat pengurusan dimana pengadu membayar service charge (caj penyenggaraan) setiap bulan.

Dikemaskini pada 04-Jul-2012

MS