MS

Lokaliti Wabak Hot Spot Denggi

Dokumen disediakan dalam format PDF. Sila muat turun dokumen. . Sila klik pada tajuk dokumen untuk mula memuat turun.

Lokaliti Wabak Hot Spot Denggi 2018

1 Hot Spot Denggi Minggu 01 14 Hot Spot Denggi Minggu 14 27 Hot Spot Denggi Minggu 27 40 Hot Spot Denggi Minggu 40
2 Hot Spot Denggi Minggu 02 15 Hot Spot Denggi Minggu 15 28 Hot Spot Denggi Minggu 28 41 Hot Spot Denggi Minggu 41
3 Hot Spot Denggi Minggu 03 16 Hot Spot Denggi Minggu 16 29 Hot Spot Denggi Minggu 29 42 Hot Spot Denggi Minggu 42
4 Hot Spot Denggi Minggu 04 17 Hot Spot Denggi Minggu 17 30 Hot Spot Denggi Minggu 30 43 Hot Spot Denggi Minggu 43
5 Hot Spot Denggi Minggu 05 18 Hot Spot Denggi Minggu 18 31 Hot Spot Denggi Minggu 31 44 Hot Spot Denggi Minggu 44
6 Hot Spot Denggi Minggu 06 19 Hot Spot Denggi Minggu 19 32 Hot Spot Denggi Minggu 32 45 Hot Spot Denggi Minggu 45
7 Hot Spot Denggi Minggu 07 20 Hot Spot Denggi Minggu 20 33 Hot Spot Denggi Minggu 33 46 Hot Spot Denggi Minggu 46
8 Hot Spot Denggi Minggu 08 21 Hot Spot Denggi Minggu 21 34 Hot Spot Denggi Minggu 34 47 Hot Spot Denggi Minggu 47
9 Hot Spot Denggi Minggu 09 22 Hot Spot Denggi Minggu 22 35 Hot Spot Denggi Minggu 35 48 Hot Spot Denggi Minggu 48
10 Hot Spot Denggi Minggu 10 23 Hot Spot Denggi Minggu 23 36 Hot Spot Denggi Minggu 36 49 Hot Spot Denggi Minggu 49
11 Hot Spot Denggi Minggu 11 24 Hot Spot Denggi Minggu 24 37 Hot Spot Denggi Minggu 37 50 Hot Spot Denggi Minggu 50
12 Hot Spot Denggi Minggu 12 25 Hot Spot Denggi Minggu 25 38 Hot Spot Denggi Minggu 38 51 Hot Spot Denggi Minggu 51
13 Hot Spot Denggi Minggu 13 26 Hot Spot Denggi Minggu 26 39 Hot Spot Denggi Minggu 39 52 Hot Spot Denggi Minggu 52

Total votes: 0