Salam sejahtera dan merujuk kepada perkara di atas.

2.   Pihak jabatan ingin membuat pelawaan sebut harga bagi Kerja-Kerja Membekal Mesin Dan Peralatan Pejabat Untuk Kegunaan Kakitangan MPSJ. Sekiranya petender berminat untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut, sila kemukakan dokumen berikut:

               2.1    Sebut Harga bagi kerja-kerja tesebut

               2.2    1 Salinan sijil KKM

               2.3    1 Salinan Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan Kod Bidang :

                        020201- Mesin Pejabat Dan Aksesori

                        020301- Perkakas Elektrik Dan Aksesori

               2.4    Borang 49 dan Borang 24 atau Borang D

               2.5    Surat Akuan Pembida (Lampiran F)

3.    Semua dokumen yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam : 

               Peti Sebut Harga 'B'

               Jabatan Khidmat Pengurusan, Tingkat 2,

               Majlis Perbandaran Subang Jaya,

               Persiaran Perpaduan, USJ 5,

               47610 Subang Jaya,

               Selangor Darul Ehsan

4.     Tarikh buka pelawaan sebut harga bermula pada 17 Julai 2019 sehingga 24 Julai 2019. Bersama-sama ini dilampirkan Dokumen Sebut harga dan Surat Akuan Pembida (Lampiran F).

Sila muat turun dokumen di bawah untuk butiran..

MS