Mulai 1 Julai 2019 pengenaan kadar fi lesen bagi aktiviti di bawah establisymen makanan adalah merujuk kepada  Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPSJ) 2007, selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Perniagaan Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) Bil.6/2019.

Sehubungan itu, kadar fi bagi aktiviti restoran, kedai runcit, pasar mini, kedai serbaneka dan lain-lain aktiviti seumpamanya adalah seperti berikut:

AKTIVIITI

KELUASAN

KADAR FI

RESTORAN, KEDAI MAKAN, KEDAI KOPI, BAR SUSU DAN BAR SNACK

Sehingga 90 meter persegi

RM 250.00

91 meter persegi hingga 120 meter persegi

RM 500.00

121 meter persegi ke atas

RM 750.00

KEDAI RUNCIT

Sehingga 90 meter persegi

RM 250.00

91 meter persegi hingga 120 meter persegi

RM 500.00

121 meter persegi ke atas

RM 750.00

AKTIVITI

KELUASAN

KADAR FI

PASAR MINI, KEDAI SERBANEKA

(MERUJUK KEPADA ESTABLISYMEN MAKANAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK DI DALAM JADUAL KEDUA (LAIN- LAIN))

Sehingga 90 meter persegi

              RM 300.00

91 meter persegi hingga 120 meter persegi

              RM 500.00

121 meter persegi ke atas

               RM 800.00

MS