MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA


Warganegara Malaysia yang terdiri daripada ANAK NEGERI SELANGOR yang berkelayakan dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan adalah dipelawa untuk memohon bagi mengisi kekosongan jawatan tetap/kontrak seperti berikut:

 

 BIL

 JAWATAN

 GRED

KEKOSONGAN

 TETAP

 KONTRAK

 A.

 GRED LANTIKAN

1.

PEGAWAI UNDANG-UNDANG

L41

1

1

2.

PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG

L29

1

-

3.

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

FA29

-

1

4.

PEMANDU KENDERAAN

H11

3

4

 B.

CONTRACT FOR SERVICE

1.

PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN

W29

-

1

2.

PEMBANTU PENILAIAN

W19

-

4

3.

PEMBANTU TADBIR

N19

-

1

 SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

TERTAKLUK DIBAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat keatasnya dari masa ke semasa.
 
PERHATIAN KEPADA PEMOHON :

a)    Permohonan hendaklah dibuat secara online iaitu melalui PORTAL MPSJ : www.mpsj.gov.my. Sila muat turun manual permohonan.
b)    Pihak MPSJ akan menghubungi calon-calon yang telah disenarai pendek bagi mengemukakan

1 Salinan dokumen dan sijil yang telah disahkan seperti berikut:-

i)    Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran calon dan ibubapa.
ii)    Salinan Sijil-Sijil Persekolahan.
iii)    Salinan Kelulusan Akademik (sila lampirkan bersama surat pengesahan pengiktirafan kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi sijil / diploma / ijazah dari IPTS dan luar negara- (jika yang berkenaan).
iv)    Transkrip keputusan peperiksaan semua semester – (jika yang berkenaan).

c)    Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan bersama Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang terkini.

i)    Permohonan yang lewat dan tidak lengkap diisi akan ditolak.
ii)    Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja  akan dipanggil temuduga.
iii)    Pemohon-pemohon yang tidak menerima  jawapan selepas tiga (3)  bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

d)  Tarikh tutup permohonan pada 03 JULAI 2019.
 

 KEUTAMAAN DIBERIKAN KEPADA ANAK NEGERI SELANGOR

 MUAT TURUN MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN JAWATAN KOSONG

MS