FUNGSI ORGANISASI

i. Pengurusan perkhidmatan pembersihan seperti pungutan dan pembuangan sampah, kebersihan jalan, perparitan dan pemotongan rumput.

ii. Pengurusan seperti perkhidmatan kesihatan dan kawalan pencemaran seperti perkhidmatan kesihatan awam (kawalan vektor, serangga perosak, kawalan penyakit, hygiene, sanitasi) dan kawalan pencemaran

iii. Pengurusan dan pengawalan sistem lalulintas.

iv. Perancangan dan kawalan pembangunan tanah.

v. Pengindahan bandar.

vi. Pengeluaran dan pengawalan lesen-lesen perniagaan.

vii. Pembinaan dan pengurusan perumahan awam.

viii. Pengurusan dan pembangunan penjaja dan perniagaan kecil.

ix. Penyediaan kemudahan awam seperti sukan, rekreasi, pasar, taman, kolam renang, dewan serbaguna, gerai, kompleks sukan, perhentian bas, taman permainan kanak-kanak dan tempat letak kereta.

MS