UNDANG - UNDANG

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Undang - Undang
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Puan Anita Bt Abd Jalil
 Tel Jabatan 03-80263289
 No Faks Jabatan 03-80240671
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN UNDANG - UNDANG

 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN UNDANG - UNDANG

Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

Tempoh Masa

1.

Menetapkan Kadar Kompaun Bagi Setiap Notis Tawaran Mengkompaun Suatu Kesalahan

5 Minit

2.

Semakan Dokumen Perundangan Dari Tarikh Penerimaan Tertakluk Kepada Dokumen Yang Lengkap dan Teratur

21 Hari

3.

Rayuan Pengurangan Kadar Kompaun Dari Tarikh Notis Tawaran Mengkompaun Dikeluarkan

60 Hari

4.

Menfailkan Kes Ke Mahkamah Selepas Menerima Izin Pendakwaan (Sanksi) Daripada Timbalan Pendakwa Raya Negeri

7 Hari

5.

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

MS