Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Teknologi Maklumat
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  En. Samzol Bin Saat
 Tel Jabatan  03 - 8026 3287
 No Faks Jabatan  03 - 8024 6612
 E-mel Jabatan  ict@mpsj.gov.my
FUNGSI  JABATAN
1.
Memastikan ketersediaan sistem penyampaian perkhidmatan.
2.
Memperkasa sistem penyampaian ICT kepada komuniti MPSJ
3.
Membudayakan ICT
4.
Merancang dan melaksanakan hala tuju ICT
PIAGAM PELANGGAN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 BIL  PERKARA  TEMPOH MASA
1.

Mengambil Tindakan Ke Atas Setiap Aduan ICT MPSJ (Dalaman)

1 Hari
2.

Memastikan Uptime System

Kurang Dari 2 Jam
3.

Memproses Permohonan Fasiliti ICT dalam tempoh 3 hari bekerja dan tindakan diambil dalam masa 14 hari

Tidak Melebihi 14 Hari
4.

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 Hari

MS