PESURUHJAYA BANGUNAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Pesuruhjaya Bangunan 
 Nama Ketua Jabatan / BahagianSr. Mohd Marwan Bin Khalilludin
 Tel Jabatan 03-8026 3231
 No Faks Jabatan 03-8026 3254
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN

 1.
Mewujudkan, menyenggara dan mengemaskini maklumat pemajuan berstrata
 2.
Menjaga perlaksanaan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Akta 663) dan Bahagian VI dan VII Akta Hakmilik Strata (Akta 318)
 3.
Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC)
 4.
Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB
 5.
Menguruskan aduan berkenaan isu penyenggaraan dan pengurusan harta bersama
 6.
Memberi Khidmat nasihat kepada pemaju JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama
 7.
Memberi taklimat / penerangan berkenaan Akta 663 dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PESURUHJAYA BANGUNAN

 1.

Menjawab Surat Menyurat

3 hari bekerja
 2.

Maklumbalas Aduan

7 hari bekerja
 3.

Menyemak Akuan Teraudit

14 hari bekerja
 4.

Penyediaan Sijil Pendaftaran JMB

12 hari bekerja
 5.

Mengeluarkan surat membayar tunggakan caj kepada pemilik yang mempunyai tunggakan

14 hari bekerja
MS