PERANCANGAN BANDAR

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Perancang Bandar
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian En. Ismail Bin Muhamad
 Tel Jabatan 03-80267453
 No Faks Jabatan 03-80240829
 E-mel Jabatan  -

FUNGSI JABATAN PERANCANG BANDAR

MS