PERANCANGAN BANDAR

 Nama Jabatan / BahagianJabatan Perancang Bandar
 Nama Ketua Jabatan / BahagianTPr. Ismail Bin Muhamad
 Tel Jabatan03-80267453
 No Faks Jabatan03-80240829
 E-mel Jabatan -

FUNGSI JABATAN PERANCANG BANDAR

Bil.

Elemen Piagam Pelanggan

Tempoh Masa

1.

Permohonan kebenaran merancang untuk pendirian bangunan

28 hari

2.

Permohonan kebenaran merancang pelan pembangunan

28 hari

3.

Memberi ulasan menukar syarat, memecah sempadan dan mencantum tanah

14 hari

4.

Permohonan kebenaran merancang membuat perubahan material kegunaan tanah

28 hari

5.

Permohonan kebenaran merancang membuat perubahan material kegunaan bangunan

28 hari

6.

Memproses pelanjutan kebenaran merancang

14 hari

7.

Memproses pengesahan pelan pra hitungan

14 hari

8.

Memproses permohonan nama taman, nama bangunan dan pelan alamat

14 hari

9.

Memproses permohonan kelulusan pertukaran nombor bangunan

14 hari

10.

Permohonan kebenaran merancang membuat tambahan / ubahsuai

28 hari

11.

Mengeluarkan surat akuan penerimaan

3 hari

MS