PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Pn. Hjh. Aida Bt Omar
 Tel Jabatan  03-80263118
 No Faks Jabatan  03-80260934
 E-mel Jabatan  jpph@mpsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

Penilaian
 1. Menyediakan Senarai Nilaian dan proses-proses berkaitan Penyediaan Cukai Taksiran mengikut peruntukan bahagian XV, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
 2. Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan, Negeri dan badan- badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar.
 3. Menyediakan nilaian caj pemajuan ke atas tapak-tapak pembangunan yang terlibat dengan kenaikan nilai tanah disebabkan oleh perubahan kepada penggunaan tanah, kepadatan dan plot ratio.
Pengurusan Harta
 1. Mengurus aset-aset milik Majlis dari segi penyelenggaraan kebersihan, penyewaan, insurans, penyediaan bekalan dan perkhidmatan serta pengurusan utiliti supaya dapat digunakan dengan selamat dan selesa.
 2. Mengurus hal-hal berkaitan Perumahan Rakyat MPSJ.
 3. Mengurus permohonan tanah bagi pihak MPSJ.
4. Mengurus dan memproses permohonan penyewaan tapak paparan iklan di atas tanah-tanah kerajaan di dalam kawasan MPSJ.
MS