4PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Hjh. Aida Bt Omar
 Tel Jabatan 03-80263118
 No Faks Jabatan 03-80240934
 E-mel Jabatan jpph@mpsj.gov.my

FUNGSI JABATAN

Penilaian
 1.Menyediakan Senarai Nilaian dan proses-proses berkaitan Penyediaan Cukai Taksiran mengikut peruntukan bahagian XV, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
 2.Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan, Negeri dan badan- badan Berkanun bagi menuntut Caruman Membantu Kadar.
 3.Menyediakan nilaian caj pemajuan ke atas tapak-tapak pembangunan yang terlibat dengan kenaikan nilai tanah disebabkan oleh perubahan kepada penggunaan tanah, kepadatan dan plot ratio.
Pengurusan Harta
 1.Mengurus aset-aset milik Majlis dari segi penyelenggaraan kebersihan, penyewaan, insurans, penyediaan bekalan dan perkhidmatan serta pengurusan utiliti supaya dapat digunakan dengan selamat dan selesa.
 2.Mengurus hal-hal berkaitan Perumahan Rakyat MPSJ.
 3.Mengurus permohonan tanah bagi pihak MPSJ.
4.Mengurus dan memproses permohonan penyewaan tapak paparan iklan di atas tanah-tanah kerajaan di dalam kawasan MPSJ.
MS