PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Pengurusan Alam Sekitar
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Azura Bt Mohd Don
 Tel Jabatan 03 - 8026 7431
 No Faks Jabatan 03 - 8024 3251
 E-mel Jabatan -

FUNGSI  JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 1.
Memastikan kawasan Majlis berada dalam keadaan yang bersih, memuaskan dan selesa.
 2. Memastikan penjagaan alam sekitar yang sihat melalui aktiviti kitar semula dan pengawalan pencemaran.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

 BIL  PERKARA  TEMPOH MASA
 1.
Menyiasat aduan berkaitan pembersihan kawasan dan pencemaran alam sekitar.
3 hari bekerja
MS