PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Pembangunan Masyarakat
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian En. Muhammad Zaki Bin Yusoff
 Tel Jabatan 03-5621 0060
 No Faks Jabatan 03-5621 0255
 E-mel Jabatan mzaki@mpsj.gov.my
 

DIREKTORI JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 

FUNGSI JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 
1.
Mengurus, melaksana, merancang dan menyelia program-program belia dan sukan
 
2.
Merancang dan melaksanakan program / aktiviti kebudayaan dan perlancongan di kawasan pentadbiran MPSJ
 
3.
Merancang pelbagai aktiviti dan program pembangunan kemasyarakatan meliputi pelbagai kaum seluruh kawasan MPSJ
 
4.
Memberi dan menyediakan perkhidmatan buku dan bahan perpustakaan serta menjalankan aktiviti untuk pengguna perpustakaan
5.
Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan komuniti disamping merangka program kemasyarakatan di Kompleks 3C
6.
Merancang dan menyediakan kurikulum yang bersesuaian bagi meningkatkan dan menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan menyeluruh bagi bayi dan kanak-kanak dari segi fizikal, bahasa, sosio ekonomi dan kognitif
MS