KORPORAT & PENGURUSAN STRATEGIK

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Korporat & Pengurusan Strategik
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian- kosong -
 Tel Jabatan 03 - 8026 3120 / 8026 3257
 No Faks Jabatan 03 - 8026 3166
 E-mel Jabatan-

FUNGSI JABATAN

 1.Membentuk imej korporat dan Budaya Kerja Cemerlang melalui pelaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh, 'Perfomance Management'. dan penerapan 'Good Governance.
 2.Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan kepuasan pelanggan menerusi pengurusan aduan dan perkhidmatan pelanggan yang mesra, cekap dan berintegriti.
 3.Penyaluran maklumat rasmi kepada pelanggan.
 4.Memperkasa penyampaian perkhidmatan organisasi menerusi penyelidikan dan pembangunan.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PERANCANGAN KORPORAT & PENGURUSAN STRATEGIK

Pengurusan Aduan
1.
Terima dan edaran kepada Jabatan / Bahagian
1 hari bekerja
2.
Surat Akuan Terima
1 hari bekerja
3.
Penyelarasan maklumbalas akuan penerimaan aduan kepada pengadu
1 hari bekerja
4.
Pertukaran status selesai kepada tutup
3 hari bekerja
5.
Memberi maklumbalas aduan kepada pengadu 
10 hari bekerja
6.
Menjawab surat-surat balasan penerimaan
3 hari bekerja
Pengurusan Aduan Hotline
7.
Menjawab panggilan telefon
3 kali deringan

8.
Siasatan aduan ke lokasi dalam tempoh (mengikut kawasan): Subang Jaya Puchong / Kinrara Seri Kembangan
* Tempoh tersebut adalah dikira selepas masa panggilan aduan dibuat atau dari lokasi aduan terdahulu setelah siasatan dan tindakan bersesuaian diambil
30 minit / 45 minit / 1 jam
 
MS