KHIDMAT PENGURUSAN

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Khidmat Pengurusan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Nik Zalina Bt Megat Muda
 Tel Jabatan 03-8026 3105
 No Faks Jabatan 03-5637 6585
 E-mel Jabatan zalina@mpsj.gov.my
 

DIREKTORI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 

FUNGSI JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 
1.
Menguruskan hal ehwal pengurusan Sumber Manusia merangkumi perjawatan, pelantikan, perkhidmatan, kebajikan, tatatertib dan HRMIS.
 
2.
Memastikan pembangunan kompetensi dan modal insan dilaksanakan dengan berkesan selaras dengan Pelan Strategik Pembangunan Sumber Manusia 2012-2020 ke arah Human Governance.
 
3.
Merancang dan menguruskan keperluan Logistik, Aset Alih, pengurusan Tanah Perkuburan Islam dan Krematorium serta tugas-tugas pentadbiran am secara efisyen dan terancang.
 
4.
Memastikan pengurusan mesyuarat, rekod awam dan dokumen terperingkat Majlis diuruskan dengan cekap dan efisyen.
5.
Menguruskan proses pendaftaran, persidangan dan perbicaraan serta pengeluaran waran tangkap dan sapina bagi kes-kes saman di bawah pentadbiran Majlis.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

 1.
Menguruskan pelantikan kakitangan baru setelah proses temuduga dan mendapat pengesahan dalam Mesyuarat Pihak Berkuasa Melantik
4 Bulan
 2.
Menguruskan pengesahan jawatan pegawai dan kakitangan bertaraf tetap setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
45 hari
3.
Menguruskan jemputan penceramah bagi kursus /latihan setelah Jadual Perancangan Bulanan dikeluarkan
7 hari
4.
Melaksanakan  proses kelulusan  permohonan  penggunaan logistik
5 hari
5.
Mengedarkan minit Mesyuarat Majlis sebelum tarikh mesyuarat yang berikutnya diadakan
3 hari
6.
Melaksanakan proses kelulusan pengebumian jenazah dan pembakaran mayat
1 hari
7.
Menguruskan  pendaftaran kertas pertuduhan dan memproses  permohonan  saman
14 hari
MS