KESIHATAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Kesihatan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Dr. Roslan Bin Mohamed Hussin
 Tel Jabatan  03-8023 7595
 No Faks Jabatan  03-8024 5235
 E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Menjalankan pemeriksaan premis makanan dan perniagaan berasaskan makanan untuk memastikan tahap kebersihan menepati peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan.
 2. Menjalankan kawalan demam denggi mengikut jadual kawalan PKD.
 3. Merancang dan melaksanakan aktiviti kesihatan persekitaran seperti program pameran kesihatan, program kesedaran denggi di sekolah dan pemeriksaan kebersihan tandas awam.
 4. Menjalankan aktiviti kawalan kacau ganggu haiwan.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KESIHATAN

 1.

Menyiasat dan memberi maklum balas semua jenis aduan

10 hari
 2.

Melulus dan Mengeluarkan Lesen Anjing (Bagi permohonan secara atas talian yang mematuhi syarat-syarat)

1 hari
 3.

Menjawab Surat Akuan Penerimaan

  3 hari
MS