KEJURUTERAAN

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Kejuruteraan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Ir. Rosli Bin Mohammad Yunus
 Tel Jabatan  03 - 8026 3292
 No Faks Jabatan  03 - 80240251
 E-mel Jabatan -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Pengurusan kawalan pembangunan infrastruktur daripada proses pengemukaan pelan sehinggalah pengesahan siap kerja di tapak.
 2. Pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan jalan, perparitan dan lampu jalan daripada proses pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja oleh sub kontraktor bina.
 3. Pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan kemudahan awam dan harta- harta Majlis seperti projek Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K), Kompleks Sukan, Perpustakaan, Galeri, Pasar, Dewan, Balai Masyarakat, Bazaar, Gerai dan Medan Selera.
 4. Pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan perabot-perabot jalan seperti papan tanda, lampu isyarat, garisan-garisan jalan dan bonggol jalan.
 5. Pengurusan pembangunan projek-projek khas untuk persimpangan bertingkat dan pembesaran jalan-jalan di dalam kawasan Majlis.
 6. Memantau pembangunan dan penyelenggaraan utiliti dan infrastruktur.
 7. Mengulas isu berkenaan struktur retak dan geoteknikal.
 8. Memantau dan menyelesaikan sebarang isu berkaitan pencemaran akibat dari aktiviti letupan (blasting), kerja tanah atau pemasangan cerucuk.
 9. Pemantauan dan perancangan untuk menangani banjir.
 10. Menguruskan isu-isu dan masalah teknikal yang berkaitan dengan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan dalam kawasan MPSJ.
 11. Pengurusan proses pengeluaran permit korek jalan dan kerja-kerja pemantauan.
 12. Pengurusan 'Unit Pekerja Rendah Awam' untuk penampalan jalan-jalan yang rosak, mengecat jalan dan pemasangan papan tanda.
 13. Pengurusan penyediaan dan penyemakan draf anggaran kerja, kadar harga dan senarai bahan untuk semua projek-projek kejuruteraan termasuk projek tender, sebutharga dan kerja segera.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEJURUTERAAN

 1. Aduan kerosakan kecil jalan raya 3 hari
 2. Aduan kerosakan lampu isyarat Serta - merta
 3. Aduan kerosakan lampu jalan 1 hari
 4. Aduan kerosakan longkang 10 hari
5. Aduan tebing runtuh (keruntuhan kecil) 14 hari
 6. Permohonan pengorekan jalan 2 hari
 7. Permohonan bonggol 10 hari
 8. Permohonan kelulusan pelan-pelan jalan dan perparitan dan lampu jalan 14 hari
 9. Permohonan pelan-pelan kerja tanah 14 hari
10. Menjawab surat-surat balasan penerimaan 3 hari
MS