KEJURUTERAAN


 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Kejuruteraan
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Ir. Rosli Bin Mohammad Yunus
 Tel Jabatan 03 - 8026 3292
 No Faks Jabatan 03 - 80240251
 E-mel Jabatan-

FUNGSI JABATAN


 1.Pengurusan kawalan pembangunan infrastruktur daripada proses pengemukaan pelan sehinggalah pengesahan siap kerja di tapak.
 2.Pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan jalan, perparitan dan lampu jalan daripada proses pengukuran di tapak sehinggalah pengesahan siap kerja oleh sub kontraktor bina.
 3.Pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan kemudahan awam dan harta- harta Majlis seperti projek Kompleks Kemudahan Kemasyarakatan (3K), Kompleks Sukan, Perpustakaan, Galeri, Pasar, Dewan, Balai Masyarakat, Bazaar, Gerai dan Medan Selera.
 4.Pengurusan projek pembangunan dan penyelenggaraan perabot-perabot jalan seperti papan tanda, lampu isyarat, garisan-garisan jalan dan bonggol jalan.
 5.Pengurusan pembangunan projek-projek khas untuk persimpangan bertingkat dan pembesaran jalan-jalan di dalam kawasan Majlis.
 6.Memantau pembangunan dan penyelenggaraan utiliti dan infrastruktur.
 7.Mengulas isu berkenaan struktur retak dan geoteknikal.
 8.Memantau dan menyelesaikan sebarang isu berkaitan pencemaran akibat dari aktiviti letupan (blasting), kerja tanah atau pemasangan cerucuk.
 9.Pemantauan dan perancangan untuk menangani banjir.
 10.Menguruskan isu-isu dan masalah teknikal yang berkaitan dengan projek-projek pembangunan dan penyelenggaraan dalam kawasan MPSJ.
 11.Pengurusan proses pengeluaran permit korek jalan dan kerja-kerja pemantauan.
 12.Pengurusan 'Unit Pekerja Rendah Awam' untuk penampalan jalan-jalan yang rosak, mengecat jalan dan pemasangan papan tanda.
 13.Pengurusan penyediaan dan penyemakan draf anggaran kerja, kadar harga dan senarai bahan untuk semua projek-projek kejuruteraan termasuk projek tender, sebutharga dan kerja segera.
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN KEJURUTERAAN


 1.Aduan kerosakan kecil jalan raya3 hari
 2.Aduan kerosakan lampu isyarat24 Jam
 3.Aduan kerosakan lampu jalan3 hari
 4.Aduan kerosakan longkang10 hari
5.Aduan tebing runtuh (keruntuhan kecil)14 hari
 6.Permohonan pengorekan jalan5 hari
 7.Permohonan bonggol10 hari
 8.Permohonan kelulusan pelan-pelan jalan dan perparitan dan lampu jalan14 hari
 9.Permohonan pelan-pelan kerja tanah14 hari
10.Menjawab surat-surat balasan penerimaan3 hari
MS