HASIL

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Hasil
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian Pn. Sharifah Rohaida Bt Abd Rahman
 Tel Jabatan 03-8026  4318
 No Faks Jabatan 03-80264309
 E-mel Jabatan  hasil@mpsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN

 1. Mengurus hasil-hasil Majlis iaitu hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan daripada agensi.
 2. Mengutip tunggakan cukai taksiran mengikut peruntukan Akta 171
 3. Menyediakan perkhidmatan kaunter bagi urusan penerimaan bayaran, memproses lesen perniagaan, menerima permohonan tempat letak kereta dan sebagainya.
 4. Menyelaras penerimaan hasil-hasil Majlis melalui saluran - saluran pembayaran online, mesin bayaran, pejabat pos dan sebagainya.
5. Menjadi OSC pelaburan yang berperanan menyelaras masalah berkaitan kebenaran merancang, status tanah, pelan bangunan, CCC, permohonan lesen serta bertindak sebagai urusetia Mesyuarat IPMC
 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN HASIL

 1. Menguruskan permohonan pembayaran tunggakan cukai pintu secara rundingan dan ansuran mengikut syarat ditetapkan. Tempoh Diambil 15 minit
 2. Menerima dan membantu menyelesaikan aduan berkaitan cukai pintu di kaunter konsultasi. Tempoh Diambil 15 minit
 3. Memberi maklumbalas surat - surat diterima. Tempoh Diambil 3 hari
MS