Bangunan


 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Bangunan
 Nama Ketua Jabtan / Bahagian En. Nor Azmi Bin Mohd Rosli
Tel Jabatan 03-8026 3232
No Faks Jabatan

 03-8024 6501

E-mel Jabatan azmi@mpsj.gov.my

FUNGSI JABATAN BANGUNAN


 

PIAGAM PELANGGAN JABATAN BANGUNAN


 1.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Dan Pindaan Kepada Pelan Kelulusan Bagi Bangunan Baru Dan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan Bukan Kediaman

 19 hari
 2.

Memproses Permohonan Kelulusan Sijil Layak Menduduki

 14 hari
 3.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan / Pindaan Kepada Pelan Kelulusan / Lanjutan Tempoh Kelulusan Bagi Tambahan / Ubahsuaian Rumah Kediaman

 1 hari
 4.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Untuk Rumah Sesebuah Yang Mempunyai Kemudahan Infrastruktur

 1 hari
 5.

Memproses permohonan kelulusan 'As Built Plan'

 14 hari
 6.

Memproses Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Dan Pembaharuan Permit Sementara

 7 hari
 7.

Memproses Penerimaan Borang F-Perakuan Siap Dan Pematuhan Untuk Perakuan MPSJ

 14 hari
 8.

Memproses Permohonan Kelulusan Permit Sementara Pembinaan Dan Telekomunikasi

 1 hari
 9.

Memproses Permohonan Kelulusan Permit Sementara Iklan 'Billboard' / 'Unipole' / Permit Sementara Perniagaan / Tangga Kedua / Pondok Pengawal

 7 hari
 10.

Memproses Pelan Kelulusan Permit Sementara Untuk Sekatan Dinding / Dinding Pemisah Untuk Kedai Pejabat / Kilang Teres

 3 hari
 11.

Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Setara Untuk Tambahan / Ubahsuaian Kediaman

 24 Jam
 12.

Memproses Pengeluaran Permit Harian

 1 Jam
 13.

Pelaksanaan Tindakan Penguatkuasaan Bangunan

 14 hari
 14.

Mengambil Tindakan Aduan Dengan Syarat Aduan Diterima Lengkap

 10 hari
 15.

Memproses Dan Mengeluarkan Surat Tuntutan Wang Cagaran Kepada Jabatan Perbendaharaan MPSJ

 3 hari
 16.

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

 3 hari
MS