FAQ PERKHIDMATAN BANDAR - UNIT PENGURUSAN BANDAR - Dimanakah penduduk boleh membuat aduan berkaitan perkhidmatan kutipan sampah dan pembersihan kawasan?


Dimanakah penduduk boleh membuat aduan berkaitan perkhidmatan kutipan sampah dan pembersihan kawasan?

   Aduan boleh dibuat ke talian bebas tol Alam Flora 1-800-880-880 atau kepada pihak Hotline Majlis 03-5637 6545. Pihak Alam Flora Sdn. Bhd juga telah memasang papan tanda di taman perumahan dalam kawasan Majlis.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS