BIL
PERKARA

SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN

1
 Senarai Semakan Permohonan Pelan Bangunan / Pindaan Pelan Kelulusan Rumah Sesebuah (Kelulusan 24 Jam Peringkat Jabatan) Untuk Kawasan Perumahan Yang     Mempunyai Kemudahan Infrastruktur Sediada
2
  Senarai Semakan Permohonan Pelan / Pindaan Kepada Pelan Kelulusan Bagi Tambahan / Ubahsuaian Rumah Kediaman
3
  Senarai Semakan Permohonan Permit Sementara Pembinaan

4

  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan Bangunan / Pembaharuan Permit Sementara

5

  Senarai Semakan Permohonan Permit Sementara Perniagaan

6

  Senarai Semak Permohonan Permit Sementara Iklan Billboard / Unipole / Perniagaan / Pondok Pengawal
7
  Senarai Semakan Permohonan Permit Struktur Pemancar Telekomunikasi
8
  Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Tempoh Kelulusan Telco
BORANG PERMOHONAN
1
  Borang A - Borang Perakuan Pelan Bangunan / Struktur (Saiz A3)

2

  Borang B (Notis Memulakan / Menyambung Semula Kerja Bangunan)
3
  Borang Pindaan Kelulusan Pelan Bangunan
4
 Borang Lanjutan Tempoh Kelulusan
5
 Borang Permit Sementara
6
 Borang Permohonan Permit Khemah / Meletak Bahan Binaan / Tempat Letak Kereta

7

 Borang Perakuan Pemohon (Ubahsuai Rumah & Rumah Sesebuah)
8
 Borang Perakuan Pemohon (Telco)
9
 Borang Kiraaan Bayaran Proses Pelan
10
 Borang Kiraan Untuk Bayaran Proses Permit Sementara Dan Cagaran 

11

 Borang Temujanji Sijil Pengesahan Menduduki

12

 Borang Tuntutan Cagaran Pelan Bangunan / Permit Bangunan Sementara / Pengurusan Sisa Binaan / Pemulangan Fi Pelan Bangunan

13

 Borang G1 - G21

14

 Borang Permohonan Permit Pelan Setara Dinding Sesekat (Partition), Pecahan Dinding Pemisah (Party Wall), Kerja-Kerja Kecil Tambahan ‘Awning’, ‘Ramp’, Penutup Longkang & Tangga Kedua

15

 Borang Kiraan Bayaran Proses Lanjutan Tempoh Pelan Bangunan Dan Pembaharuan Permit Sementara

16

 Borang Permohonan Permit Kerja-Kerja Kecil Pagar & Carporch

17

 Borang Perlantikan Kontraktor Sisa Binaan (Tong Roro)

18

 Borang Permit Meletak Bahan Binaan

SURAT

1
  Surat Akuan

2

   Perakuan Setuju Terima Tanggungjawab Siap Bina Tambahan Dan Ubahsuai Rumah Kediaman
FORMAT
1
  Format Title Block

2

   Format Papan Tanda Projek

3

   Format Laporan Bergambar Keadaan Semasa Tapak

4

  Format Jadual Pengiraan Pengudaraan & Pencahayaan

5

  Format Jadual Pengiraan Pecah Dinding

6

  Format Jadual Pengiraan Penambahan Keluasan Lantai

7

  Format Pelan Permit Sementara Perniagaan (Saiz A3)

8

  Format Surat Pengesahan Kestabilan Struktur
9
  Jadual Pengiraan Sisa Bahan Binaan
LAIN - LAIN
1
  Senarai Pelukis Pelan Bangunan Berdaftar

2

  Pindaan Garis Panduan Tambahan Dan Ubahsuaian Rumah Kediaman Sedia Ada Di Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandaran Subang Jaya

3

  Senarai Panel Kontraktor Tong Roro MPSJ 2018
4
  Taklimat Pengurusan Sisa Binaan Bagi Kerja-kerja Pengubahsuaian Bangunan Di Kawasan MPSJ
MS