Bolehkan proksi atau selain pemilik menjadi anggota jawatankuasa pengurusan bersama?
Tidak boleh, ahli jawatankuasa hendaklah terdiri daripada pemilik-pemilik unit sahaja. Melainkan pemilik adalah sebuah syarikat, maka syarikat tersebut boleh melantik mana-mana orang dalam syarikat untuk mewakili syarikat.

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS