FAQ HASIL - Bolehkah MPSJ memberi pengurangan cukai kepada pemilik harta?


Bolehkah MPSJ memberi pengurangan cukai kepada pemilik harta?

   MPSJ akan membantu pemilik cukai yang mempunyai masalah tunggakan cukai dengan memberi pelepasan caj bayar lewat dan remisi. Ini berpandu kepada permohonan dan dokumen sokongan yang disertakan.

Dikemaskini pada 06-Jul-2012

MS