FAQ PERKHIDMATAN BANDAR - UNIT PENGURUSAN BANDAR - Bolehkah aduan berkaitan sampah diajukan terus kepada pihak kontraktor AFSB?


Bolehkah aduan berkaitan sampah diajukan terus kepada pihak kontraktor AFSB?

   Boleh.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS