FAQ SOSIAL-PERPUSTAKAAN-Berapakah jumlah had pinjaman buku dan berapa lama tempoh pinjaman?


Berapakah jumlah had  pinjaman buku dan berapa lama tempoh pinjaman?

  • Jumlah pinjaman 3 buah buku
  • Tempoh pinjaman 2 minggu

Dikemaskini pada 10-Jul-2012

MS