FAQ KEJ -CERUN- Berapa lamakah masa yang diambil untuk sesuatu aduan mengenai cerun diatasi?


Berapa lamakah masa yang diambil untuk sesuatu aduan mengenai cerun diatasi?

  1. Bagi kategori aduan biasa, tempoh masa diambil untuk memulakan kerja adalah selewat-lewatnya 3 hari dari tarikh aduan diterima.
  2. Bagi kategori aduan kecemasan, kerja pembaikan/ pencegahan awalan akan dijalankan dengan serta merta.

Dikemaskini pada 05-Jul-2012

MS