FAQ PERKHIDMATAN BANDAR - UNIT PENGURUSAN BANDAR - Bagi aduan sampah tidak diangkat, berama lamakah ia perlu diselesaikan?


Bagi aduan sampah tidak diangkat, berama lamakah ia perlu diselesaikan?

   Aduan perlu diselesaikan dalam tempoh 24 jam.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS