FAQ KEJ -CERUN- Apakah tindakan yang diambil oleh pihak MPSJ sekiranya terdapat cerun / tanah runtuh di kawasan MPSJ?


Apakah tindakan yang diambil oleh pihak MPSJ sekiranya terdapat cerun / tanah runtuh di kawasan MPSJ?

   Siasatan dan tindakan akan diambil dengan :-

a. Lawatan tapak untuk mengenalpasti tahap kerosakan.
b. Arahan diberi kepada kontraktor tahunan untuk kerja segera; pembersihan/ menutup runtuhan cerun dengan plastik kanvas.
c. Menyediakan laporan lawatan tapak untuk tindakan pihak pengurusan bagi tujuan; kerja segera/ sebutharga/ tender @ pemaju.
d. Kerja-kerja pembaikan dijalankan.

Dikemaskini pada 05-Jul-2012

MS