FAQ KEJ -CERUN- Apakah tindakan yang diambil oleh pihak MPSJ sekiranya terdapat cerun / tanah runtuh di kawasan MPSJ?


Apakah tindakan yang diambil oleh pihak MPSJ sekiranya terdapat cerun / tanah runtuh di kawasan MPSJ?

   Siasatan dan tindakan akan diambil dengan;

  1.  Lawatan tapak untuk mengenalpasti tahap kerosakan.
  2. Arahan diberi kepada kontraktor tahunan untuk kerja segera; pembersihan/ menutup runtuhan cerun dengan plastik kanvas.
  3. Menyediakan laporan lawatan tapak untuk tindakan pihak pengurusan bagi tujuan; kerja segera/ sebutharga/ tender @ pemaju.
  4. Kerja-kerja pembaikan dijalankan.

Dikemaskini pada 04-Jul-2012

MS