Apakah prosedur mesyuarat agung luar biasa?
Prosedur mesyuarat agung luar biasa adalah sama dengan mesyuarat agung tahunan. Yang membezakan antara mereka adalah tempoh masa mesyuarat perlu diadakan dan agenda mesyuarat. Juga, mesyuarat agung tahunan diadakan sekali dalam setiap tahun. Manakala mesyuarat agung luar biasa adalah mesyuarat agung yang diadakan selain daripada mesyuarat agung tahunan.

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS