FAQ PERKHIDMATAN BANDAR - UNIT PENGURUSAN BANDAR - Agensi manakah yang bertanggungjawab untuk membersihkan sampah pukal dan sampah perabot? Ada atau tidak jadual kutipan ? Di manakah sampah tersebut patut diletakkan?


Agensi manakah yang bertanggungjawab untuk membersihkan sampah pukal dan sampah perabot? Ada atau tidak jadual kutipan ? Di manakah sampah tersebut patut diletakkan?

   Pihak Alam Flora Sdn. Bhd (AFSB) atau kontraktornya bertanggungjawab membersihkan sampah pukal dalam kuantiti yang sedikit. Jadual kutipan adalah setiap hari Selasa dan Khamis. Jika kuantiti sampah perabot banyak, orang awam hendaklah menghubungi AFSBdan akan dikenakan sedikit bayaran. Sampah yang hendak dilupuskan hendaklah diletakkan di hadapan rumah bagi memudahkan kutipan dan bukan diletakkan di bahu jalan atau hujung jalan.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS