Adakah pembeli bersama “Joint Purchasers” boleh menjadi anggota jawatankuasa bersama?
Ya, kerana mereka juga adalah pemilik bersama bagi petak mereka tetapi hanya terhad untuk satu orang sahaja.

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS