FAQ LANDSKAP - Adakah Bahagian Landskap MPSJ melaksanakan pembersihan tong-tong sampah?


Adakah Bahagian Landskap MPSJ melaksanakan pembersihan tong-tong sampah?

   Tidak, ia dilaksanakan oleh Bahagian Perkhidmatan Bandar.

Dikemaskini pada 07-Jul-2012

MS