PENGUATKUASA

 Nama Jabatan / Bahagian Jabatan Penguatkuasa
 Nama Ketua Jabatan / BahagianEn. Muhammad Zaki Bin Yusoff
 Tel Jabatan 03-80263158
 No Faks Jabatan 03-80234245
 E-mel Jabatan -


FUNGSI JABATAN

 1.

Melaksanakan pengurusan aduan pada peringkat penerimaan, siasatan dan laporan siasatan.

 2.

Menjayakan operasi penguatkuasaan bersepadu melalui perancangan strategi seperti rondaan berkala dan risikan.

 3.

Melaksanakan pengeluaran Notis Amaran, tindakan Notis Tawaran Kompaun (NTK), Operasi Penyitaan dan Pelupusan Barang Sitaan berlandaskan peruntukan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya.

 4.

Menguruskan aktiviti pra-pendakwaan pada peringkat pembukaan fail siasatan, pengumpulan barang bukti, dan penyerahan kepada Unit Pendakwaan Jabatan Undang-Undang.

 5.

Menguruskan hal-hal pentadbiran pejabat seperti pengurusan rekod-rekod pejabat, pengurusan kenderaan, perolehan, pengurusan stor bekalan dan memberi bantuan kepada Jabatan lain dari segi  keanggotaan kawalan keselamatan dan kawalan lalulintas.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENGUATKUASA

JABATAN PENGUATKUASAAN

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Menggubal, melaksana dan menguatkuasakan peraturan, polisi dan undang-undang

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH
MASA

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran, mesyuarat, aset, kewangan, aduan, kenderaan dan jentera Majlis dengan lebih cekap dan teratur

PP 1

Terima aduan dan tindakan maklumbalas aduan kepada pengadu

15 hari

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 2
Menjayakan operasi penguatkuasaan bersepadu melalui perancangan strategi seperti rondaan berkala dan risikan.

PP 2

Melaksanakan Operasi Bersepadu

Sekurang-kurangnya 20
kali setahun

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 3
Melaksanakan pengeluaran Notis Amaran, tindakan Notis Tawaran Kompaun (NTK), Operasi Penyitaan dan Pelupusan Barang Sitaan berlandaskan peruntukan
undang-undang yang digunapakai oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya.

PP 3

Pengeluaran Notis Amaran kepada OKN

7 hari

PP 4

Pengeluaran Notis Tawaran Kompaun (NTK) Operasi dan Trafik

7 hari

PP 5

Pengeluaran dan perlaksanaan Sitaan / Penutupan Premis 7 hari

  1. Rumah Urut
  2. Pusat Siber Haram
  3. Pusat Hiburan
  4. Lain-lain premis yang melakukan kesalahan

7 hari

PP6

Pemindahan kereta buruk

60 hari

FUNGSI JABATAN
(FJ)

Menguruskan aktiviti pra-pendakwaan pada peringkat pembukaan fail siasatan, pengumpulan barang bukti, dan penyerahan kepada Unit Pendakwaan Jabatan Undang-Undang.

PP7

Pembukaan fail sampul kecil dan penyerahan ke Jabatan Undang Undang

180 Hari

PP8

Menjawab memo / surat masuk - keluar

3 hari

PP9

Melaksanakan perolehan mengikut prosedur Pekeliling Perbendaharaan yang ditetapkan.

Mengikut keperluan
semasa

MS