OBJEKTIF STRATEGIK / ORGANISASI

1. Meningkatkan kecekapan perkhidmatan awam.

2. Mengekalkan akauntabiliti dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam.

3. Meningkatkan kualiti perkhidmatan infrastruktur asas, mobiliti dan kemudahan awam.

4. Meningkatkan daya tahan bandar dalam menghadapi risiko bencana.

5. Meningkatkan tahap kecekapan perkhidmatan perbandaran asas (kebersihan / keindahan / kesihatan persekitaran).

6. Mewujudkan ekosistem bandaraya yang hijau, kondusif dan mampan

7. Menggalakkan pembangunan ekonomi yang saksama antara spatial, kaum dan gender.

8. Menggalakkan kemakmuran pertumbuhan ekonomi yang progresif.

9. Mengoptimumkan keperluan dan keselesaan masyarakat.

10. Meningkatkan kelancaran urusan kehidupan.

11. Memastikan wujudnya kesejahteraan perbandaran yang dapat dirasai dan diyakini selamat serta sihat daripada segi fizikal dan mental.

12. Memupuk keharmonian melalui pembentukan masyarakat madani dan penerapan semangat kekitaaan yang tinggi.

MS