MS


Gotong Royong

Permohonan untuk mengadakan gotong royong hendaklah dibuat secara bertulis melalui zon MPP MBSJ mengikut kawasan masing-masing utk diselaraskan bersama bahagian kawalan pembersihan. Permohonan hendaklah dikemukakan seminggu lebih awal dari tarikh program gotong royong tersebut. Permohonan gotong-royong tidak termasuk kerja-kerja cantasan pokok.
Total votes: 0